top of page
logo white.png
G (1).png

Derbynwyr balch o
Gwobr y Frenhines am wasanaeth gwirfoddol

Queensawardforvoluntaryservicelogo.jpg

Brandiau a Dylunwyr

Amdanom ni

Gelliwig Virtual Tour

Mae Canolfan Gweithgareddau Preswyl Awyr Agored Gelliwig yn llety hunanarlwyo ar gyfer grwpiau, mewn lleoliad delfrydol yn Porthmadog, Gogledd Cymru.

Mae nifer o leoedd o ddiddordeb yng nghyrhaeddiad hawdd ein canolfan, gan gynnwys:

  • Yr Wyddfa ar gyfer cerdded a dringo

  • Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

  • Gweilch ym Mhont Croesor

  • Traethau Borth y Gest a Thraeth y Graig Ddu

  • Cestyll Criccieth, Harlech a Caernarfon a

  • Pentref Eidalaidd Port Merion

Hefyd mewn man cyfleus mae archfarchnadoedd a siopau mynd ar drywydd awyr agored gan sicrhau bod darpariaeth dda ar gyfer grwpiau sy'n aros yn ein canolfan.

bottom of page